2239
 

Gradnja za investitorje

Gradnja novih in adaptacija starih objektov vseh namembnosti in za vse kupce, ki se s svojimi investicijskimi potrebami pojavljajo na trgu.
2237
 

Gradnja za trg

Priprava investicije (nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih dovoljenj in drugih potrebnih soglasij, priprava projektov, zagotavljanje financiranja), izvedba investicije, prodaja zgrajenega objekta (poslovni in trgovski prostori, lokali, stanovanja, …). Pri tem upoštevamo in spoštujemo vse želje naročnika v vseh fazah izvedbe investicije

2238
 

Svetovalni inženiring

Nudimo strokovno in organizacijsko pomoč v celotnem investicijskem procesu. Prične se z idejo in konča ob predaji objekta. Nudimo vam svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta, povezovanje nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta, idejno zasnovo – idejni projekt, izvedbeno projektiranje (projekti za izvedbo in projekti izvedenih del), procese izbire pogodbenikov in dobaviteljev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb), nadzor izvajanja pogodb, nadzor nad gradnjo in inštalacijami.
 
 

Naše vrline

 

Nudimo

 
  • Gradnja novih in adaptacija starih objektov
  • Priprava projektov in investicij
  • Prodaja zgrajenega objekta
  • Svetovanje in nadzor

Odločitev MO Ptuj, da bo energetsko sanirala kar sedem enot Vrtca Ptuj je bila zelo razveseljiva, hkrati pa je predstavljala nepredvidljive težave. Zavedajoč se tega, da mora, kljub tej sanaciji, osnovno delo potekati varno in s čim manjšimi motnjami, smo se z investitorjem, predvsem pa z GP Drava d.o.o., dogovorili za način dela in usklajevanje skupnega in nemotečega so-bivanja.  Ker je sanacija potekala hkrati v več enotah, je bilo vso usklajevanje še toliko težje. Z velikim veseljem lahko povem, da so bila naša pričakovanja in s tem tudi zahteve v celoti uresničene. Z veliko mero razumevanja, je izvajalec upošteval naše zahteve in se skupaj z nami veselil uspešno zaključene investicije.

 

Božena Bratuž

ravnateljica Vrtca Ptuj in predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

Z Gradbenim podjetjem Drava d.o.o. je Občina Hoče-Slivnica sodelovala na dveh investicijah, in sicer pri izgradnji nizkoenergetskega vrtca v Slivnici in energetski sanaciji OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica. Bojazen, da zaradi vloženega revizijskega zahtevka zoper izbiro izvajalca, vrtca ne bomo mogli pravočasno odpreti in našim najmlajšim zagotoviti varstva je bila odveč – namreč takoj po prejemu sklepa Državne revizijske komisije o zavrnitvi zahtevka za revizijo smo z izvajalcem sklenili pogodbo in pričeli z deli. Kljub tesnemu terminskemu planu je izvajalcu uspelo skoraj nemogoče in v 11 mesecih je bila gradnja vrtca, ki je potekala v dveh fazah, z otroci v objektu, zaključena v ponujenih finančnih okvirjih. Tako pri gradnji vrtca kot pri energetski sanaciji šole se je izvajalec pri svojem delu prilagodil šolskemu okolju, tako, da je vzgojno-izobraževalni proces potekal nemoteno.

 

Marko Soršak

župan Občine Hoče – Slivnica